Push Hands

Tai Chi Push Hands workshop i Höör och Kristianstad

Höör 1/10 och 19/11 – kl 14.00-18.00 , Kristianstad 22/10 – kl 13.30-17.30

Med start våren 2022 har vi genomfört ett antal uppskattade och välbesökta workshops med Push Hands. Vi fortsätter under 2023. Anmäl dig gärna redan nu!

Mer information och anmälan här

För många är det dags att börja bekanta sig med push hands, som är en väsentlig del av Tai Chi. För andra är det dags att ta nästa steg. Därför blir det basnivå samt fortsättningsnivå i höst.

1 oktober (Höör) och 22 oktober (Kristianstad) – basnivå. Vi arbetar, som tidigare, framför allt med Ting (lyssna/känna), Centrering, Rooting, Peng, “Yield and transform”. Vi känner även på Tung/Yang enhands och tvåhands fasta mönster. Öppet för alla som har grundläggande träning i Tai Chi. För dig som deltagit tidigare blir det repetition, fördjupning och utveckling.

19 november (Höör) – fortsättningsnivå. Jag tänker mig denna workshop i två delar – en del som handlar inre färdighet (Nei Gong) genom att öppna och aktivera fascia för att leda energi (Qi/Jin) samt skillnaden mellan muskelkraft (Li) och Jin. Den andra delan handlar om friare pushing i s.k. fixed step där man, på ett lekfullt sätt, använder alla principer man tränat på. Denna workshop kräver att man deltagit i minst en gång Push Hands sedan tidigare (dvs tidigare år eller de tillfällen som ges i vår). Beroende på intresse under dagen, så finslipar vi agendan tillsammans.

Under en intensiv och rolig eftermiddag utforskar vi och utvecklar Push Hands, eller Tui Shou som det också kallas. På ett lekfullt och avslappnat sätt arbetar vi två och två. Fokus är på kommunikation och att hjälpa varandra till insikt och färdighet. Workshopen är en av flera i en serie och det går bra att delta en gång eller delta kontinuerligt för ökad insikt och färdighet.

Push Hands är en väsentlig del i Tai Chi träningen och kompletterar formträningen med övningar för att utveckla förståelse för och skicklighet i (Gong) de inre energier som kännetecknar Tai Chi. Förutom för den egna utvecklingen är dessa energier också viktiga för att använda Tai Chi som självförsvar.  Men även givetvis för vår förståelse och förmåga i det dagliga livet i vårt samspel med våra medmänniskor. Vi tränar på att fysiskt lyssna (Ting) på en annan person och ge en respons på de handlingar (eller den avsikt, Yi) som den andre har. Vi tränar även på att bli tydligare i vår egen handling (avsikt, Yi). Vi tränar Yin och Yang i växelverkan!

Tai Chi Push Hands