Qi@Work – Workfulness på djupet

Praktiska metoder för utveckling av individer och team

Visst kan man känns igen sig i att ibland så tappar man energi, är stressad, får ont i huvudet eller kroppen, har svårt att nå fram, har svårt att fokusera och ibland förstår man helt enkelt inte sin egen eller andras reaktioner vilket leder till onödiga konflikter?

Genom att träna fysiskt och mentalt samtidigt i harmoni skapas förutsättningar för välmående och en bättre förmåga att hantera arbetslivet med alla dess utmaningar. Positiv samverkan mellan sinne och kropp är väsentlig för att hitta den inre och yttre balans som krävs för att optimera sin potential. Denna kunskap och dessa metoder är kända och beprövade sedan lång tid i traditionerna bakom bland annat Qi Gong och Tai Chi.

Jag erbjuder en verktygslåda bestående av specialdesignade övningar för arbetslivet. Du tränar dessa för ökad förmåga till självkännedom, stresshantering, bättre arbetsställning, fokus, kreativitet och balans. Ofta är just förmågan att behålla sitt lugn och sitt fokus avgörande för hur man skall lyckas så bra som möjligt tillsammans med andra. Nyckeln till färdighet är att öva kontinuerligt – fem till tio minuter varje dag räcker långt! Du får direkt något med sig hem att fortsätta öva på. Övningarna kan göras hemma eller som mini-pauser under arbetsdagen.

Vi utformar tillsammans ett upplägg efter ditt och era behov. Det kan till exempel röra sig om ett utvecklingspaket med flera tillfällen för en eller flera personalkategorier t.ex. team, chefer och ledare av olika slag, ett enskilt tillfälle i samband med en aktivitetsdag eller som del av en personlig rehabiliteringsplan. Beroende på upplägg så tar vi upp ett eller flera av följande områden:

  • Teambuilding – att lära känna varandra på ett nytt sätt och att skapa tillit
  • Stresshantering – effektiva metoder för avspänning
  • Kroppskännedom – position, hållning, koordination, balans och rörlighet
  • Kommunikation – lyssna, vara tydlig, följa och leda
  • Självkännedom – att få insikt i och utveckla sitt beteende under stress
  • Kreativitet – att få insikt i alternativa vägar att lösa problem

Förutom gedigen erfarenhet av Qi Gong och Tai Chi och en djup förståelse för dom bakomliggande principerna, har jag fyrtioårig erfarenhet av arbete i ledande ställning i såväl mindre företag som stora internationella organisationer. Genom att kombinera dessa erfarenheter kan jag erbjuda ett nytt sätt att få “Workfullness” att fungera på djupet hos dig som individ och hos er som organisation, Qi@Work.

“Det här är bättre än alla föredrag om stresshantering som jag har varit på. Här får jag någonting som verkligen fungerar i praktiken.”

Tomas – projektledare

“Sen jag började med Qi Gong hos Karl är min arbetsställning klart förbättrad. Min hållning är bättre, spänningarna i axlar, nacke och ögon minskar radikalt och jag kan nu utnyttja det höj och sänkbara skrivbordet som det är tänkt”

Helene – administratör