Tai Chi och Qi Gong för nybörjare, erfarna och avancerade

Välkommen till träning i Tai Chi och Qi Gong för ett hållbart fysiskt och mentalt välbefinnande. Med “hållbart” menas att du får redskap i form av övningar som ger varaktiga och djupgående effekter vid regelbunden användning. Taichi och Qi-Gong har en mycket lång historia och står för ett hållbart välbefinnande, genom hela livet, förmedlat från generation till generation.

Vid regelbunden träning kan du förvänta dig att bli mer balanserad, få större rörlighet, få bättre koordination, kunna koncentrera dig bättre, reducera stress, bli på bättre humör och andra positiva effekter – samt ha kul.

Långsiktiga effekter är en djupare förändring mot lugn, frid, energi, närvaro, acceptans, respekt, kreativitet, glädje och hälsa.

“The goal is not to demonstrate strength, power or violence. The goal is to attain serenity, tranquility, and the discovery of oneself. It is truly an exercise of the mind”

Grand Master Tung Kai Ying

Vi utsätts för en stress som är enorm. Mängden av information som vi förväntas ta till oss är överväldigande, det finns mängder av källor till oro och vi förväntas att agera omedelbart på alla impulser, att ständigt “vara på tårna“.

Tai Chi och Qi Gong är kända och beprövade metoder för att aktivt träna för bättre hälsa och välmående. De kännetecknas av mjuka rörelser och ett fokuserat sinne som har en välgörande och balanserande effekt såväl kroppsligt som mentalt. Vi tränar medveten rörelse, koordination, fokus, kroppskännedom, att vara i nuet och inre stillhet. 

Alla nivåer är välkomna – nybörjare, erfarna och avancerade.

Tai Chi träningen baseras på den långa Yang formen i direkt överföring från dess upphovsman Yang Chen Fu, via Tung familjen i tre generationer. Det förmodligen en av de mest autentiska Yang stil Tai Chi som går att hitta idag. Förutom att vara ett utmärkt system för meditation i rörelse och stärkande av hälsan har varje rörelse har en självförsvarstillämpning.

Parallellt med Tai Chi lär jag lär ut en praktisk, aktiv och effektiv QiGong som passar i stort sett alla. Behållningen är ökad rörlighet, bättre koordination, ökad styrka, avslappning, kroppsmedvetande samt i övrigt alla andra hälsoaspekter som finns med att göra QiGong.