Vad är Tai Chi och Qi Gong och hur kan det hjälpa dig

Tai Chi och Qi Gong är kända och beprövade metoder för att aktivt träna för bättre hälsa och välmående. De kännetecknas av mjuka rörelser och ett fokuserat sinne som har en välgörande och balanserande effekt såväl kroppsligt som mentalt. Vi tränar medveten rörelse, koordination, fokus, kroppskännedom, att vara i nuet och inre stillhet. Jag introducerar också självförsvarsaspekterna av Tai Chi, något som är viktigt för att förstå rörelsernas innebörd och göra dom lättare att lära sig, samtidigt som det ökar den välgörande effekten. Jag utformar träningen så att du kan ta med dig något hem att öva på redan efter första gången. Kontinuitet är nyckeln till förändring och 5-10 minuter om dagen räcker långt!

Vid regelbunden träning kan du förvänta dig att känna dig mer balanserad, få större rörlighet, få bättre koordination, kunna koncentrera dig bättre, reducera stress, bli på bättre humör och andra positiva effekter – samt ha kul.

Långsiktiga effekter är en djupare förändring mot lugn, frid, energi, närvaro, acceptans, respekt, kreativitet, glädje och hälsa.

“The goal is not to demonstrate strength, power or violence. The goal is to attain serenity, tranquility, and the discovery of oneself. It is truly an exercise of the mind”

Grand Master Tung Kai Ying
  • Olle – min onda axel gör inte alls ont längre
  • Christina – efter ett pass så känner jag mig lugnare och gladare

” Qigong är en träningsform som är lätt att lära sig, och den kräver ingen utrustning
Den är fysiskt inte särskilt krävande och kan tillämpas av de flesta personer
Den har visats ha dämpande effekt på stressrelaterade symtom och kan därmed vara ett icke-medikamentellt behandlingsalternativ vid sådana besvär. “

Läkartidningen 24/2006 Lakartidningen.se Jun 13, 2006

This gentle form of exercise can help maintain strength, flexibility, and balance, and could be the perfect activity for the rest of your life.

Harvard Health Publishing – Aug 20, 2019

QI GONG

Qi Gong är ett omfattande begrepp som ungefär betyder ”kunskapen om Qi” där Qi kanske närmast kan tolkas som ”livskraft”. Grundläggande för Qi Gong är att främja hälsa och välbefinnande i alla dess aspekter, såväl mentala som kroppsliga. Det finns en mängd olika Qi Gong övningar och vi kommer att öva en aktiv Qi Gong med övningar för ökad rörlighet, styrka, balans, stabilitet, avslappning och centrering, bl.a. hämtade från de s.k. Åtta Silkesbrokaderna. Vidare kommer jag att introducera Tai Chi Qi Gong som baseras på Tai Chi Chuan och som kan fungera separat eller som komplement till Tai Chi.

TAI CHI

Tai Chi Chuan, som det egentligen heter, är en kinesisk kampkonst som baseras på utveckling av sinne och kropp till harmoni och balans. Det är i sig ett avancerat Qi Gong system som kan användas både för hälsa och självförsvar. Det har en mycket lång tradition i Kina och populariserades i början av 1900 talet av den världsberömda mästaren Yang Chengfu. Den tradition som jag avser att följa går direkt tillbaks till ursprunget av denna Yang stilens Tai Chi. Genom att tre generationer av Tung familjen inklusive min mästare Tung Kai Ying, slagit vikt vid att bevara Yang stilens bredd och djup är det idag ett av de mest genuina och kompletta Yang stilens Tai Chi system som existerar. Vi kommer att arbeta med den s.k. långsamma formen och kompletterande övningar. Vi kommer att fokusera på Tai Chins långsamma och flödande rörelsemönster för att främja hälsa, koordination, kroppsmedvetenhet och inre stillhet. Hälsoaspekten och kampkonstaspekten inom Tai Chi följs dock åt som Yin och Yang. Så för att få full effekt av Tai Chi, kommer vi därför även att uppmärksamma den praktiska tillämpningen av Tai Chi. Detta gör att du som tränar lättare förstår rörelserna och kan ha rätt fokus. På sikt bygger du upp en kunskap om och färdighet i Tai Chi som kampkonst.