Om Tai Chi och Qi Gong

Idag utsätts vi för en stress som är enorm. Mängden av information som vi förväntas ta till oss är överväldigande, det finns mängder av källor till oro och vi förväntas att agera omedelbart på alla impulser, att ständigt “vara på tårna“. Om man någon gång försökt att ställa sig på tårna fysiskt så vet man att det inte är en bekväm eller bra position. Vårt motto borde istället vara “vara på hela foten“, då har man balans, stabilitet, lugn och kan samtidigt förflytta sig snabbt vid behov. Genom att träna kropp och sinne i harmoni kan vi skapa den balans som behövs för ett hälsosamt och fullt liv, att “vara på hela foten“.

Tai Chi och Qi Gong är kända och beprövade metoder för att aktivt träna för bättre hälsa och välmående. De kännetecknas av mjuka rörelser och ett fokuserat sinne som har en välgörande och balanserande effekt såväl kroppsligt som mentalt. Vi tränar medveten rörelse, koordination, fokus, kroppskännedom, att vara i nuet och inre stillhet. Jag introducerar också självförsvarsaspekterna av Tai Chi, något som är viktigt för att förstå rörelsernas innebörd och göra dom lättare att lära sig, samtidigt som det ökar den välgörande effekten. Jag utformar träningen så att du kan ta med dig något hem att öva på redan efter första gången. Kontinuitet är nyckeln till förändring och 5-10 minuter om dagen räcker långt!

Vid regelbunden träning kan du förvänta dig att bli mer balanserad, få större rörlighet, få bättre koordination, kunna koncentrera dig bättre, reducera stress, bli på bättre humör och andra positiva effekter – samt ha kul.

Långsiktiga effekter är en djupare förändring mot lugn, frid, energi, närvaro, acceptans, respekt, kreativitet, glädje och hälsa.

” Qigong är en träningsform som är lätt att lära sig, och den kräver ingen utrustning
Den är fysiskt inte särskilt krävande och kan tillämpas av de flesta personer
Den har visats ha dämpande effekt på stressrelaterade symtom och kan därmed vara ett icke-medikamentellt behandlingsalternativ vid sådana besvär. “

Läkartidningen 24/2006 Lakartidningen.se – Jun 13, 2006

This gentle form of exercise can help maintain strength, flexibility, and balance, and could be the perfect activity for the rest of your life.

Harvard Health Publishing – Aug 20, 2019

“Not only can these mind-body activities help you relax, but they can reverse the effects of stress and anxiety on a molecular level, according to a study in the June 2017 Frontiers in Immunology. In people who regularly engaged in these practices, researchers found less activity of genes that create inflammation in the body.”

Harvard Health Publishing – Feb 15, 2021

“Redan från början kände jag mig lugnare och gladare efter ett pass. Efter ett par års träning är känslan djupare och mer konstant.”

Christina

“Min onda axel gör inte alls ont längre.”

Olle

QI GONG

Qi Gong är ett omfattande begrepp som ungefär betyder ”kunskapen om Qi” där Qi kanske närmast kan tolkas som ”livskraft”. Grundläggande för Qi Gong är att främja hälsa och välbefinnande i alla dess aspekter, såväl mentala som kroppsliga. Det finns en mängd olika Qi Gong övningar och vi kommer att öva en aktiv Qi Gong med övningar för ökad rörlighet, styrka, balans, stabilitet, avslappning och centrering, bl.a. hämtade från de s.k. Åtta Silkesbrokaderna. Vidare kommer jag att introducera Tai Chi Qi Gong som baseras på Tai Chi Chuan och som kan fungera separat eller som komplement till Tai Chi.

TAI CHI

Ibland hör man ord som Kinesisk skuggboxning, meditation i rörelse, Kung Fu (inre stil), inre utveckling, kampkonst, självförsvar, harmonisering av kropp och sinne, lugn, stabilitet, koordination, gymnastik, balans, Qi Gong, Taiji. Vad stämmer? Egentligen allt!

Tai Chi Chuan, som det egentligen heter, är en kinesisk kampkonst som baseras på utveckling av sinne och kropp till harmoni och balans. Det är i sig ett avancerat Qi Gong system som kan användas både för hälsa och självförsvar. Det har en mycket lång tradition i Kina och populariserades i början av 1900 talet av den världsberömda mästaren Yang Chengfu. Den tradition som jag avser att följa går direkt tillbaks till ursprunget av denna Yang stilens Tai Chi. Genom att tre generationer av Tung familjen inklusive min mästare Tung Kai Ying, slagit vikt vid att bevara Yang stilens bredd och djup är det idag ett av de mest genuina och kompletta Yang stilens Tai Chi system som existerar. Vi kommer att arbeta med den s.k. långsamma formen och kompletterande övningar. Vi kommer att fokusera på Tai Chins långsamma och flödande rörelsemönster för att främja hälsa, koordination, kroppsmedvetenhet och inre stillhet. Hälsoaspekten och kampkonstaspekten inom Tai Chi följs dock åt som Yin och Yang. Så för att få full effekt av Tai Chi, kommer jag därför även att uppmärksamma den praktiska tillämpningen av Tai Chi. Detta gör att du som tränar lättare förstår rörelserna och kan ha rätt fokus. På sikt kan du bygga upp en kunskap om och färdighet i Tai Chi som kampkonst.

När du lärt dig den långsamma Yang formen kan du gå vidare i den avancerade fortsättningsgruppen och lära dig mer, bl.a. snabb Tai Chi, sabel och svärd, samt partnerövningar.