Q & A

Vad är det för skillnad på Tai Chi och Qi Gong Qi Gong är ett stort begrepp som betyder “Kunskap och färdighet i Qi”. Qi kan enklast liknas vid “livskraft” även om det har flera olika betydelser inom Kinesisk Medicin och inom kampkonst. Det finns hundratals olika Qi Gong system, en del hårda, en del mjuka, en del med många och invecklade rörelser en del stillastående eller med få enkla rörelser. Det hela beror på vad det är man vill träna och uppnå. Tai Chi är i sig ett av dessa Qi Gong system känt under sitt eget namn, men är också en kampkonst vilket gör att man får skärpa och precision i rörelserna och balanserar Yin och Yang.
Är Tai Chi också Qi Gong – Tai Chi är en utmärkt Qi Gong i och med att den balanserar Yin och Yang och främjar Qi cirkulationen på olika sätt. Detta gör att, förutom att verka förebyggande och stärkande, så kommer även direkta hälsoproblem på sikt utvecklas gynnsamt vid regelbunden och korrekt träning.
Är Tai Chi också Qi Gong Tai Chi är en utmärkt Qi Gong i och med att den balanserar Yin och Yang och främjar Qi cirkulationen på olika sätt. Detta gör att, förutom att verka förebyggande och stärkande, så kommer även direkta hälsoproblem på sikt utvecklas gynnsamt vid regelbunden och korrekt träning.
Hur fungerar Tai Chi som Qi GongMan jobbar på olika nivåer samtidigt i Tai Chi. En nivå är kroppen, dess position, koordination, balans, centrering etc. En annan är sinnets nivå, medvetenhet, uppmärksamhet och närvaro. En tredje nivå är Qi och cirkulationen av Qi. Alla tre nivåerna hänger ihop och förstärker varandra vid regelbunden och korrekt övning.
Kan man använda Qi Gong för att bota krämporMan kan utöva Qi Gong och/eller Tai Chi för att vara förebyggande och stärkande (se ovan). Även om vi inte gör någon behandlande Qi Gong så har några deltagare påpekat att problem har försvunnit av sig själv som följd av träningen. Om man har ett specifikt hälsoproblem som man vill behandla med någon metod inom Traditionell Kinesisk Medicin (TCM) behöver man först ställa en diagnos och sedan göra en behandlingsplan, “ont i magen” kan exempelvis bero på flera olika saker. Man kan sedan använda örtmedicin, akupunktur, akupressur eller Qi Gong som behandlingsmetod eller en kombination av dessa. Jag utför idag inte diagnos eller behandlingar.
Är Tai Chi en kampsport Absolut. När man tränar Tai Chi så använder man rörelsemönster från Tai Chi som kampsport. Dock utförs rörelserna i grundövningarna långsamt och mjukt. I min undervisning så förklarar jag rörelsernas kampkonst-innehåll så att träningen kan ske korrekt och med precision. Dock så tränar vi inte kamp. I workshops om Push Hands så närmar vi oss färdigheter som är viktiga för att Tai Chi skall fungera som kampkonst. Dessa färdigheter är t.ex. att lyssna, förstå sin och den andras intention, hitta sitt eget och den andras centrum, omvandla den andres kraft. Det intressanta är att dessa kvaliteter fungerar bra i vårt vardagsliv, det är ju där som vi ju idag utför kampen mot stress, frustration, konflikter etc.
Vad är Yin och Yang Yin och Yang är fundamentala begrepp inom Tai Chi, faktiskt så betyder ordet Tai Chi just Yin-Yang symbolen. Övningen heter i sin helhet Tai Chi Chuan, där Chuan väl närmast betyder hand eller näve. Enligt den taoistiska teorin så växlar världen ständigt mellan Yin och Yang, vinter blir sommar som blir vinter igen, t.ex. Exempel på Yin-Yang kompletterande par är kallt-varmt, jord-himmel, måne-sol, kvinna-man. Intressant är att det just är kompletterande par och inte motsatser, symbolen innehåller ju i det svarta (Yin) en liten punkt vitt (Yang) och vice versa. I Tai Chi övningen så växlar rörelserna mellan att vara öppna (Yang) och slutna (Yin) i ett ständigt flöde. På så sätt skapas balans mellan Yin och Yang, vilket är avgörande för hälsa och harmoni.
Lär du ut “medicinsk Qi Gong”All Qi Gong är i någon mening medicinsk genom att den stärker och främjar mental och fysisk hälsa. Den Qi Gong jag lär ut kommer från äldre traditionella system samt från min Tai Chi mästare. Dessutom har jag genom åren plockat upp övningar från olika källor som jag anser är bra. Det finns stilar som specifikt kallar sig “medicinsk Qi Gong”, det är inte någon av dessa jag lär ut.
Varför skall man ha skor med platt sulaFör att man skall kunna hålla en korrekt upprätt position.
Kan man vara barfota/ i strumplästenInte rekommenderat eftersom fötterna kan bli kalla, men kan fungera om man inte upplever detta problem.
Måste man ha med en partner för att göra “Två och två övningarna”Nejdå, vi jobbar tillsammans i gruppen och byts om att träna med varann.
Hur mycket skall man träna varje dagTräna så mycket att det kan bli en del av den dagliga rutinen. Träna det du kommer ihåg, resten kommer efterhand. Hellre 5 minuter om dagen än inget alls.