Push Hands

Tai Chi Push Hands workshop i Höör

Med start våren 2022 har vi genomfört ett antal uppskattade workshops med Push Hands. Vi fortsätter under 2024.

För att kunna delta i Push Hands så skall man ha gått minst en termin hos mig eller ha motsvarande färdighet i Tai Chi. Man behöver inte vara expert på Tai Chi, men det är bra att ha fått lite “Tai Chi” i kroppen. Jag tycker att det är bra att komma igång med Push Hands så fort som möjligt, eftersom det ger mycket stor fördjupning av förståelsen för Tai Chi.

Basnivå. Vi arbetar, som tidigare, framför allt med Ting (lyssna/känna), Centrering, Rooting, Peng, “Yield and transform”. Vi känner även på Tung/Yang enhands och tvåhands fasta mönster. Öppet för alla som har grundläggande träning i Tai Chi. För dig som deltagit tidigare blir det repetition, fördjupning och utveckling.

Fortsättningsnivå. Denna workshop har två delar – en del som handlar inre färdighet (Nei Gong) genom att öppna och aktivera fascia för att leda energi (Qi/Jin) samt skillnaden mellan muskelkraft (Li) och Jin. Den andra delan handlar om friare pushing i s.k. fixed step där man, på ett lekfullt sätt, använder alla principer man tränat på. Denna workshop kräver att man deltagit i minst en gång Push Hands sedan tidigare (dvs tidigare år eller de tillfällen som ges i vår). Beroende på intresse under dagen, så finslipar vi agendan tillsammans.

Internal Energies. Vi undersöker ett antal tekniker för att utveckla och använda s.k. internal energy. Denna kännetecknas av att kraft och energi utvecklas inuti kroppen och mycket lite syns på utsidan. Denna workshop är ny och utformingen kommer att ske utifrån deltagarnas intresse och förutsättningar. Du behöver ha deltagit i minst en av fortsättningsworkshoparna för att kunna delta, eller ha motsvarande erfarenhet från annat håll.

Man kan med fördel delta på samma nivå flera gånger och varje gång lär man sig något nytt. Liksom all Tai Chi så präglas Push Hands av ett ständigt lärande.

 • 14 jan – Basnivå (OBS inställd)
 • 25 feb – Fortsättningsnivå
 • 24 mars – Internal energies – ny
 • 28 april – Basnivå
 • 26 maj – Fortsättningsnivå

Plats: Folkets Hus på Fredsgatan 2B i Höör. Alldeles centralt och nära stationen. Där finns ett stort och bra träningsrum på bottenvåningen, toalett och till och med ett litet kök. Dock ingen dusch eller speciellt omklädningsrum.

Tid: 14.00-18.00. inkl. fikapaus. Medtag fika, dryck och tilltugg.

Kostnad: 500 kr ink moms. Betala gärna via Swish (innehar f-skatt) till 123 366 7185. Betalas på workshopdagen. Du kan även betala via Bankgiro 5463-9810. Du kan få kvitto för friskvårdsbidrag. Enligt skatteverkets regler kan Tai Chi räknas som friskvård och det är din arbetsgivare som avgör.

Förutsättningar: Du bör ha normal hälsa och kondition. Workshopen förutsätter fysisk kontakt. Du är helt frisk och har inga förkylnings- eller andra symptom. Inga förkunskaper i push hands krävs för nivå “bas”, däremot bör du ha en bra grund i Tai Chi eller motsvarande. För”fortsättning” krävs minst ett tillfälle med “bas” nivå.

Begränsat antal deltagare så vänta inte med anmälan!

Mer info

Under en intensiv och rolig eftermiddag utforskar vi och utvecklar Push Hands, eller Tui Shou som det också kallas. På ett lekfullt och avslappnat sätt arbetar vi två och två. Fokus är på kommunikation och att hjälpa varandra till insikt och färdighet. Workshopen är en av flera i en serie och det går bra att delta en gång eller delta kontinuerligt för ökad insikt och färdighet.

Push Hands är en väsentlig del i Tai Chi träningen och kompletterar formträningen med övningar för att utveckla förståelse för och skicklighet i (Gong) de inre energier som kännetecknar Tai Chi. Förutom för den egna utvecklingen är dessa energier också viktiga för att använda Tai Chi som självförsvar.  Men även givetvis för vår förståelse och förmåga i det dagliga livet i vårt samspel med våra medmänniskor. Vi tränar på att fysiskt lyssna (Ting) på en annan person och ge en respons på de handlingar (eller den avsikt, Yi) som den andre har. Vi tränar även på att bli tydligare i vår egen handling (avsikt, Yi). Vi tränar Yin och Yang i växelverkan!

Genom den kommunikation som push hands erbjuder kan vi utveckla känsla för vårt centrum, balans, hur vi kan ta emot energi och hur vi kan utöva energi på ett bra sätt, att både kunna ge efter och kunna stå fast. Vi kommer att arbeta med:

 • Centrum och kroppens alignment
 • Lyssnande i växelverkan (Ting)
 • Finna den andras centrum
 • Ge efter (Yielding) och transformera
 • Avvisa (Peng)
 • Stå stadigt (Rooting)
 • Att förmedla energi/kraft (Issuing energy/force). Skillnaden mellan Jin och Li. (fortsättningsnivå)
 • Spiraling (fortsättningsnivå)
 • Fixed step pushing (fortsättningsnivå)
 • Valda tillämpningar ur Tai Chi Yang stil
 • Push Hands “drills” bl.a. från Tung familjen

Även om ingången är Tai Chi så passar denna workshop även andra som är intresserade och har relevant bakgrund. Workshopen är öppen för alla nivåer och vi kommer att hålla oss till stillsam träning utan aggressiva inslag. Syftet är att hjälpa sin partner att lära sig, samtidigt som jag lär mig själv. Förutsättning för att delta i fortsättnings-workshopen är att man deltagit minst en gång i den grundläggande push hands träningen.

“Det var fyra innehållsrika timmar med övningar som var lätta att hänga med i. Övningarna gav mig flera aha-upplevelser, bl a insikten om vikten av att öva upp förmågan att kunna lyssna, dvs kunna känna av egna och andras intentioner. Alla genomgångar var pedagogiska och gick från det enkla till det mer komplexa. Vi hade roligt samtidigt som vi tränade tillsammans! ”

Agneta

“Genom att spänna av, bli ”song”, och lyssna uppmärksamt kan jag flytta, och flyttas, av minimal energi! WOOW, Vilken häftig upplevelse – inget knuffade här inte! “-

Liselott

“En dag späckad med träning, skratt och många lärdomar och insikter! Kalle är mycket pedagogisk och såg till att alla hängde med.”

Mattias
Workshop i Push Hands i Höör