Tai Chi

Tai Chi träning onsdags- och torsdagskvällar i Höör

Höstterminen 28/8 – 4/12

Nybörjare och erfarna är välkomna.

Varför

Välkommen till träning i Tai Chi och Qi Gong för ett hållbart fysiskt och mentalt välbefinnande. Med “hållbart” menas att du får redskap i form av övningar som ger varaktiga och djupgående effekter vid regelbunden användning. Taichi och Qi-Gong har en mycket lång historia och står för ett hållbart välbefinnande, genom hela livet, förmedlat från generation till generation.

Vid regelbunden träning kan du förvänta dig att känna dig mer balanserad, få större rörlighet, få bättre koordination, kunna koncentrera dig bättre, reducera stress, bli på bättre humör och andra positiva effekter – samt ha kul.
Långsiktiga effekter är en djupare förändring mot lugn, frid, energi, närvaro, acceptans, respekt, kreativitet, glädje och hälsa.

Vad

Tai Chi träningen baseras på den långa Yang formen i direkt överföring från dess upphovsman Yang Cheng Fu, via Tung familjen i tre generationer, till min mästare Tung Kai Ying. Det förmodligen en av de mest autentiska Yang stil Tai Chi som går att hitta idag. Förutom att vara ett utmärkt system för meditation i rörelse och stärkande av hälsan har varje rörelse har en självförsvarstillämpning.

Parallellt med Tai Chi lär jag lär ut en praktisk, aktiv och effektiv QiGong som passar i stort sett alla. Behållningen är ökad rörlighet, bättre koordination, ökad styrka, avslappning, kroppsmedvetande samt i övrigt alla andra hälsoaspekter som finns med att göra QiGong. Qi Gong kommer att finnas med i Tai Chi träningen

Den långa Tai Chi Yang formen har tre delar. Den första delen är kortast och den man börjar med att lära sig, sen kommer den andra delen som är längre och till sist tredje delen som är längst. Man lär sig delarna i denna ordning, ett, två och tre. Genom att man blir mer och mer familjär med rörelsemönstren och genom att koordinationen successivt blir bättre så lär man sig rörelserna fortare och fortare. Därför tar det ungefär lika lång tid att lära sig de olika delarna, även om dom är olika långa. Dessutom förekommer det en del upprepningar. Lärandet sker genom att man på egen hand tränar hemma på det som vi gått igenom på lektionen. Det är en aktiv process, något liknande att lära sig spela ett instrument. Fem till tio minuter om dagen räcker långt! Behållningen är mycket stor när man lyckas med kontinuerlig träning!

När

Onsdagar med start 28 augusti. Sista gången blir 4 december.

Onsdagar

  • 17.30 – 18.30 Tai Chi nybörjare/fortsättning 1 (vi börjar från början och arbetar vidare med första delen)
  • 18.30 – 19.30 Tai Chi fortsättning 2 (vi jobbar vidare med andra delen av formen)
  • 19.30 – 20.30 Tai Chi avancerade (hela formen, svärd och snabbform, ev påbörja Tung stil)

Betalning

Man betalar per gång när man deltar. För vårterminen gäller följande priser. Pris per pass: 140 kr. Om man går flera pass samma kväll så gäller: två pass 240 kr och tre pass 330 kr. Alla priser inkl moms. Betalas med swish i samband med träningen till 1233667185. Du kan även betala via Bankgiro 5463-9810 om du saknar Swish. Om man vill betala för flera veckor i förväg går det bra, men då räknas de pass som erbjudits och inte de man deltagit i, dvs om man uteblir en vecka så utgår ingen ersättning för det.

Du kan få kvitto för friskvårdsbidrag. Enligt skatteverkets regler kan Tai Chi räknas som friskvård och det är din arbetsgivare som avgör.

Hur

På lektionerna/träningspassen repeterar vi och går igenom nya rörelser. Jag lägger stor vikt vid vilka frågor du har som deltagare och det som du tycker är oklart. Som komplement för att det skall bli lättare för dig att minnas det vi gått igenom och kunna träna hemma, får du som deltagare tillgång till videos som visar alla rörelser.

Var

Folkets Hus på Fredsgatan 2B i Höör. Alldeles centralt och nära stationen med bra förbindelser. Där finns ett stort och bra träningsrum på bottenvåningen, två toaletter (en stor och handikappanpassad) och till och med ett litet kök. Dock ingen dusch eller speciellt omklädningsrum.

Förutsättningar

Du bör ha normal hälsa och kondition. Du är helt frisk och har inga förkylnings- eller andra symptom.

Tag med skor för inomhusbruk med platt sula. I övrigt kläder som tillåter rörelse. Det finns tillgång till toalett, men inte omklädningsrum eller dusch.

Begränsat antal deltagare så vänta inte med anmälan!

Exempel på onlinematerial du får som referens när du deltar i mina kurser

Yang stil Single Whip
Början av snabb Tai Chi
Några rörelser ur Tai Chi Svärd

Välkommen!