Deltagare

Genom att vara en aktiv deltagare i min träning i Tai Chi och Qi Gong så får du också tillgäng till deltagarsidorna. Här finns material bl.a. i form av noggranna videos av alla rörelse som vi går igenom, så att du lättare kan träna hemma.