Qinergy för företag och organisationer

Hållbar energi – Resiliens i praktiken

Hållbarhet gäller också oss som människor – hur skall vi orka, hinna, prestera, skapa, finnas – var får vi kraft och energi ifrån? En del energi får vi givetvis som stimulans från omgivningen, men en del måste vi hitta inom oss själva. Och det är den svåra delen, hur gör man det? Hur skapar jag en medveten närvaro fylld av energi som är förankrad inom mig själv?

Allt viktigare blir förmågan att förmågan att stå emot och återhämta sig från påfrestningar (resiliens). Detta gäller organisationer, strukturer och system, men även för den enskilda individen. Genom att regelbundet göra vissa övningar kan man återhämta sig och skapa ny energi för sig själv och teamet.

Vänta inte tills stressen och pressen blivit för stor och problemen börjar hopa sig. Att arbeta förebyggande är det bästa, enklaste och billigaste sättet för dig som person och för er som organisation.

Med utgångspunkt i Qi Gong, som kan beskrivas som en kombination av “Yoga” och “Mindfulness” kan man träna fysiskt och mentalt samtidigt i harmoni. Dessa övningar har en lång, ibland 1000 årig, tradition av fungera på ett sätt som skapar förutsättningar för att kunna hitta det utrymme som behövs för att vila, hitta sig själv och skapa energi. Qi har ju just betydelsen “livsenergi”!

Konkret så handlar det om att du lär dig övningar för ökad förmåga till bl.a. självkännedom, stresshantering, bättre arbetsställning, fokus, kreativitet, vitalisering och balans. Nyckeln till färdighet är att sedan öva kontinuerligt – fem till tio minuter varje dag räcker långt, t.ex. som minipaus under arbetsdagen! En idé är att inrätta regelbundna “möten” där man samlas för gemensam energi-återhämtning under 15-20 minuter. Jag lär ut övningar som man kan användas i detta sammanhang.

Vi utformar tillsammans ett upplägg efter ditt och din organisations behov. Det kan till exempel röra sig om ett utvecklingspaket med flera tillfällen eller ett enskilt “prova på” tillfälle i samband med en aktivitetsdag. Beroende på upplägg så tar vi upp ett eller flera av följande områden:

  • Teambuilding – att lära känna varandra på ett nytt sätt och att skapa tillit
  • Kommunikation – att genom enkla parövningar utveckla sin förmåga att lyssna, följa och leda
  • Stresshantering – att lära sig enkla och effektiva metoder för avspänning
  • Kroppskännedom – att förbättra sin position och hållning samt öka koordination, balans och rörlighet
  • Medvetenhet – att öka sin närvaro och uppmärksamhet här och nu
  • Meditation – att söka stillhet och klarhet

“Vi har aldrig tidigare varit så här lugna och avstressade”

Företagsgrupp

“Det här är bättre än alla föredrag om stresshantering som jag har varit på. Här får jag någonting som verkligen fungerar i praktiken.”

Tomas – projektledare

“Sen jag började med Qi Gong hos Karl är min arbetsställning klart förbättrad. Min hållning är bättre, spänningarna i axlar, nacke och ögon har minskat radikalt.

Helene – administratör

Förutom gedigen erfarenhet av Qi Gong och Tai Chi och en djup förståelse för dom bakomliggande principerna, har jag fyrtioårig erfarenhet av arbete i ledande ställning i såväl mindre företag som stora internationella organisationer. Genom att kombinera dessa erfarenheter kan jag erbjuda ett sätt att få Qinergy att fungera hos dig som individ och hos er som organisation.