Pushing Hands Workshop 14 maj

Den var den sista Push Hands workshopen för terminen. Vi arbetade med Song, Listening (Ting), Deflection, Rooting, Jin samt Tung familjens två- och fyrahands övning. För varje gång kommer vi djupare och det går fortare att hitta rätt “tillstånd” och energi.

Nästa workshop blir den 1 oktober – och som en deltagare uttryckte det “Det är för lång till oktober”!

Mer info och anmälan till höstens workshops här