Tai Chi tillämpningar 6/12 – 2023

Vi jobbade oss igenom slutet på första delen så nu har vi tränat applikationer på varje rörelse i denna del. För vårterminen 2024 är inga särskilda lektioner planerade för applikationer, utan jag kommer att väva in detta i de ordinarie tillfällena.