Specialarrangemang

Jag utformar träning och workshops för individer och grupper anpassad efter behov. Det kan vara initierat från en arbetssituation eller intresse från någon redan tränad i Tai Chi eller liknande.

Till exempel:

  • Enskild Qi-Gong träning för stresshantering och ökad rörlighet
  • Workshops i Pushing Hand (parövningar)
  • Workshops i Qi Gong och Nei Gong
  • Workshops i någon av Tung familjens Tai Chi former och dess tillämpningar

Vänligen kontakta mig för förslag