Prana Dynamics workshop June 2023

Fyra fantastiska dagar under guidning av Frank Markert. Steg för steg fick vi en djupare förståelse för interna energier inte bara för Tai Chi och andra Martial Arts utan även som frigörare av mentala och kroppsliga blockeringar. Hårt arbete, många skratt, djupa insikter, nya och gamla vänner. Wow !