Push Hands Internal Energies 24 mars

Vi hade en fin Pushing Hands workshop söndagen den 24 mars. Då fokuserade vi på “internal energies”. De var första gången jag höll en workshop endast inriktad på detta tema, så det fantastiskt att se att det hela föll så väl ut. Detta var en mer avancerad workshop och deltagarna var en liten grupp erfarna Tai Chi utövare som snabbt satte sig in i det hela. Vi fick en härlig och rolig eftermiddag där vi undersökte och experimenterade på olika energier från Nedre och Mellersta Dantian. Vi testade också att aktivera fascia i s.k. “strings” och sedan göra release. På ett konkret sätt kunde vi verifiera att vi lyckades genom att arbeta två och två, där den ena utförde övningen och den andra gav feeback.

Mer info om kommande workshops i Push Hands finns här
https://www.taichi-qigong.se/push-hands-workshop/

Pusha iväg den andra personen (som verkligen försöker hålla dig kvar) genom att göra release.