Hannover Push Hands 17-21 april 2024

Återigen fantastiska dagar i Hannover under ledning av Nils Klug. Deltagare från hela Europa. Ett utomordentligt fint tillfälle att träffas, kommunicera, lära och ha roligt i en avspänd och positiv miljö. Nästa år 7-11 maj 2025.