Internal Energy i samarr med Svenska Tai Chi Chuan Institutet 9 juni

Var god se nedanstående inbjudan från Klas Larsson som är lärare på Svenska Tai Chi Chuan Institutet och är verksam i Malmö och Lund. Anmälan till Klas enligt nedan, men kontakta gärna mig också, även för frågor. Vi kan samåka från Höör!!
Innehållet den 9 juni kommer att likna innehållet den 5 maj med någon variation, framför allt för dom som var med den 5 maj. Workshopen är öppen för alla som tränar Tai Chi.

Jag har bjudit in Karl Bergfors att hålla två workshops med Internal Energy i parövningar, med nya perspektiv. 

Välkomna till två workshops med Internal Energy (Inre energi/Nei Jin). Detta är kopplat till Qi-energi som vi arbetar med i Tai Chi Chuan och Qi Gong, men här försöker vi att gå djupare, göra några specialiserade övningar för att öka förståelsen för inre energi och förmågan att arbeta med den. Genom att arbeta dels med soloövningar, dels med par-övningar kan vi frigöra och utveckla den inre energin. Internal Energy (Nei Jin) är ett av  fundamenten i Tai Chi Chuan, som handlar om en energetisk frigörelseprocess där vi går mot en mer medveten och öppen inställning till oss själva och världen omkring oss. Qi blir till Shen (spirit Qi) säger man i Tai Chi traditionen. Martial arts och spirituell utveckling går hand i hand.

Vi kommer att arbeta i två på varandra följande workshops. I den första workshopen kommer vi att etablera energiarbetet, vi kommer att göra övningar för partnerarbete och sedan gå vidare med övningar där vi använder Internal energy på ett praktisk sätt. Vid slutet av workshopen är målet att ni kommer att ha en känsla för hur ni kan använda Internal Energy samt övningar som ni kan fortsätta med på egen hand. Detta även för de som känt på inre energier tidigare, detta är ett steg vidare. 

Exempel på sånt vi kommer att beröra är:

  • Övningar för att öppna för energi – öppna leder, aktivera fascia och energifältet
  • Feeder – hur jag blir en bra övningspartner
  • Ting – utveckling av lyssnandet som en väsentlig förutsättning
  • Rooting – hur jag energetiskt bygger upp en solid rot och kan motstå yttre kraft med minimal ansträngning
  • Moving  – hur jag kan förflytta mig med minimal ansträngning trots yttre motstånd

Kursavgiften är 500 kr och de ska betalas till Plusgiro 4152909-0 Svenska Tai Chi Chuan Institutet innan kursen.

Vi är på Tunaskolan i Lund kl 12-16, söndagen den 5 maj & den 9 juni, Se kartlänk https://maps.app.goo.gl/epYrZ5hR4cB5yxpd6

Du tar lätt buss 171 dit från Malmö, hoppa av på Professorsgatan.